Teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan yang bertujuan untuk mewujudkan?​

Teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan yang bertujuan untuk mewujudkan?​

Jawaban:

sarana untuk menyediakan barang barang yang diperlukan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia

TRENDING :   Jelaskan beberapa bentuk kolaborasi berdasarkan cara kolaborasi