apa Pendapat imam abu hanifah tentang zina​?

apa Pendapat imam abu hanifah tentang zina​

Jawaban:

hukuman bagi pelaku zina yang berstatus muhsan ialah dirajam yaitu, pelaku dilempari batu hingga meninggal tanpa membedakan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan.

TRENDING :   Apabila buku kerja atau file telah diberi nama kemudian ingin menyimpan dengan dengan nama yang lain dan nama yang lama tetap ada, maka kita menggunakan menu