Persamaan matematika dapat dimasukan Ke dalam dokumen dengan menggunakan tools

Persamaan matematika dapat dimasukan Ke dalam dokumen dengan menggunakan tools
Jawaban singkat:

Equation
Penjelasan:

Misalkan dalam dokumen Ms. Word, silakan amati lampiran:

klik ribbon Insert (ditunjukkan tanda panah merah)

klik Equation untuk menampilkan aneka persamaan matematika yg dapat dipilih & dimasukkan ke dalam dokumen (ditunjukkan tanda panah biru)

TRENDING :   Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 1- orang maka akan selesai dalam.... hari